Singapore · Nanjing Eco-Technology Island

Design Time/ 2011

Location/ Jiang Xinzhou, Nanjing

Land Area/ 13.59 ha

Construction Area/ 214000㎡

01/02