Nanjing Banqiao Runtai Market Project

Design Time/ 2013

Location/ Nanjing

Land Area/ 271563㎡

Construction Area/ 122283㎡

01/06