Changjiang International Shipping Center

Design Time/ 2012

Location/ Xiaguan, Nanjing

Land Area/ 27098㎡

Construction Area/ 193648㎡

01/02